Spanningsklachten

Afname van spanning met ontspanningsoefeningen

Om verschillende redenen ervaart uw kind of jongere veel spanning in het lichaam. Met behulp van ontspanningsoefeningen, visualisaties, grondingsoefeningen, ademoefeningen wordt de spanning verlaagd.

Uw kind krijgt ook oefeningen mee naar huis zodat uw kind na afloop van de behandeling in staat is om zelfstandig de oefeningen uit te voeren op momenten dat dat nodig blijkt te zijn.

Als ouder blijft u betrokken bij het behandelingstraject. U krijgt een terugkoppeling van datgene wat naar voren komt in een voortgangsgesprek.

Adviezen en vragen die u heeft worden in een voortgangsgesprek besproken. Bij dit gesprek krijgt u tips hoe om te gaan met de spanningen, vragen en emoties van uw kind in de thuissituatie. Tevens is het mogelijk adviezen te krijgen voor op school. Desgewenst vindt er een gesprek plaats met de leerkracht van uw kind.

Kosten behandeling:

Intakegesprek, voortgangsgesprek, eindgesprek met ouders: € 75,-- per uur

Adviesgesprek met leerkracht: € 75,-- per uur

Behandeling per sessie kind/jongere: € 75,-- per uur