Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden

Uw kind vindt het moeilijk om in nieuwe situaties contact te leggen. Uw kind vindt het lastig adequaat te reageren in sociale situaties. Onderzoek naar het sociaal cognitief functioneren geeft duidelijkheid of uw kind zich de sociaal-cognitieve vaardigheden heeft eigen gemaakt op het voor haar of hem leeftijdsgerelateerd ontwikkelingsniveau.

Onderzoek naar het sociaal-cognitief functioneren wordt regelmatig gecombineerd met andere onderzoeken.

Kosten: na een intakegesprek worden de kosten met u besproken.

U kunt ook bij Pedagogisch Buro Compane terecht voor begeleiding van uw kind als er sprake zou zijn van beperkte sociale vaardigheden.