Executieve functies

Executieve functies

Executieve functies zijn functies in het brein die het voor uw kind mogelijk maken rationele beslissingen te nemen, impulsen te beheersen en zich te kunnen focussen op dat wat belangrijk is. Er zijn elf vaardigheden te onderscheiden:

 • informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
 • emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
 • aandachtig blijven, ondanks afleiding.
 • nadenken voordat je iets doet.
 • doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.
 • flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
 • een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.
 • op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.
 • een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
 • informatie en materialen ordenen.
 • tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.

Onderzoek geeft zicht in de mate van executief functioneren.

Kosten: na een intakegesprek worden de kosten met u besproken.

U kunt ook bij Pedagogisch Buro Compane terecht voor begeleiding van uw kind als er sprake zou zijn van zwak executief functioneren.