Echtscheiding

Hulp bij echtscheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor u als ouder, maar ook voor uw kind. Stabiliteit is in deze fase van groot belang.

In de behandeling van uw kind wordt stilgestaan bij de ervaringen, vragen, wensen en emoties die uw kind heeft naar aanleiding van de scheiding.

Wij bieden verschillende vormen van behandeling aan.

Creatieve methodieken:

Naast een gesprek met uw kind worden er verschillende creatieve vormen ingezet om in contact te komen met uw kind waardoor de ervaringen, vragen, emoties en wensen naar boven kunnen komen.

Schrijftherapie

Schrijftherapie is een vorm waarin uw kind schrijft over wat er is gebeurd en de daarbij behorende gedachten en gevoelens. De teksten worden ondersteund met zelfgemaakte of gekozen tekeningen en afbeeldingen. De teksten en de afbeeldingen vormen samen een mooi geheel, waar uw kind met plezier aan werkt.

JES het brugproject

Dit is een training voor kinderen en hun ouders. Deze training heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis. Het contact met beide ouders neemt een centrale plaats in.

Deze training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar en kan zowel individueel als in een groep worden aangeboden.  Ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Tijdens afzonderlijke sessies wordt hier met u hier aandacht aan besteed.

U wordt als ouder betrokken bij het behandelingstraject. U krijgt een terugkoppeling van datgene wat naar voren komt in een voortgangsgesprek.

Eventuele adviezen en vragen die u heeft worden in een voortgangsgesprek besproken. Bij dit gesprek krijgt u tips hoe om te gaan met de vragen, emoties van uw kind in de thuissituatie. Tevens is het mogelijk adviezen te krijgen voor op school. Desgewenst vindt er een gesprek plaats met de leerkracht van uw kind.

Kosten behandeling:

Intakegesprek, voortgangsgesprek, eindgesprek met ouders: € 75,-- per uur

Adviesgesprek met leerkracht: € 75,-- per uur

Behandeling per sessie kind/jongere: € 75,-- per uur