Weerbaarheidstraining

Na weerbaarheidstraining beter in je vel

Weerbaarheid is een sociaal gebeuren. Of uw kind weerbaar is wordt zichtbaar in de interactie met zijn sociale omgeving. In deze training wordt niet alleen aandacht geschonken aan uw kind, maar ook aan zijn omgevingsfactoren.

Deze training is geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De training is bijzonder geschikt voor kinderen ten gevolge van pesten.

Kosten training:

Intakegesprek, voortgangsgesprek, eindgesprek met ouders/leerkracht: € 75,-- per uur

Training per sessie kind: € 75,-- per uur