Begeleiding

Ondersteuning bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen

Ondersteuning bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen is mogelijk vanaf groep 3 tot en met de tweede klas van de middelbare school.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het (tijdelijk) op school niet goed gaat. Uw kind heeft moeite met concentratie, heeft de instructie niet begrepen, heeft meer instructie nodig of heeft een andere vorm van instructie nodig, heeft moeite met automatiseren, de toepassing van de spellingsregels zijn moeilijk of een tekst doorgronden blijkt lastig te zijn. Uw kind heeft meer inoefening nodig van de lesstof, in de les snapt uw kind wel de uitleg, maar eenmaal zelfstandig aan het werk loopt het vast.

Wij bieden begeleiding afgestemd op de behoeften van uw kind. Een uitgebreid intakegesprek met u en de leerkracht van uw kind geven een beeld welke knelpunten het best aangepakt kunnen worden. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de begeleiding. Indien wenselijk worden er adviezen geformuleerd voor school en thuis.

Kosten intakegesprek, voortgangsgesprek  en  slotgesprek: € 40,-- per uur

Kosten begeleiding: € 40,--  per uur

Duur begeleiding: in overleg

Uitwerking adviezen: € 40,-- per uur