Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

U heeft vragen over de schoolprestaties van uw zoon of dochter. De prestaties wijken af van datgene wat u verwacht of u heeft vragen op het gebied van cognitieve capaciteiten. In dit soort situaties kan het zinvol zijn een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren. De prestaties van uw kind worden vergeleken met leeftijdgenoten. U ontvangt na afloop van het onderzoek een rapport waarin advies over de juiste ondersteuning zowel voor school als thuis of een passend onderwijsniveau is opgenomen.

Kosten intelligentieonderzoek: € 525,--

(Inclusief intakegesprek met ouders, afname onderzoek, voorbereiding, uitwerking en opmaken rapportage, adviesgesprek met ouders)

Exclusief aanvullende kosten b.v. afname van gesprek leerkracht of observatie in de klas.