Rouw

Ondersteuning bij rouw na overlijden

Wij bieden verschillende vormen van behandeling aan bij rouw na het overlijden van een dierbare. Het overlijden heeft een grote impact op het leven van kinderen en jongeren.

Ieder kind wordt op zijn of haar niveau aangesproken waarin de belevingswereld van het kind centraal staat.

Creatieve methodieken:

Tijdens de behandeling werken wij met verschillende creatieve materialen waarbij het de  intentie is dat uw kind na afloop van de behandeling in staat is zelf de draad weer op te pakken. Ervaringen en emoties worden op een creatieve manier geuit.

Schrijftherapie:

Schrijftherapie is een vorm waarin  uw kind schrijft over wat er is gebeurd en de daarbij behorende gedachten en gevoelens. De teksten worden ondersteund met zelfgemaakte of gekozen tekeningen en afbeeldingen. De teksten en de afbeeldingen vormen samen een mooi geheel, waar uw kind met plezier aan werkt.

Bij het intakegesprek krijgt u uitleg over de verschillende behandelingsvormen en wordt besproken welke vorm het beste aansluit bij uw kind of jongere.

Ook u als ouder wordt betrokken bij het behandelingstraject. U krijgt een terugkoppeling van datgene wat naar voren komt in een voortgangsgesprek.

Eventuele adviezen en vragen die u heeft worden in dit voortgangsgesprek besproken. U krijgt tips hoe om te gaan met de vragen en emoties van uw kind in de thuissituatie. Tevens is het mogelijk adviezen te krijgen voor op school. Desgewenst vindt er een gesprek plaats met de leerkracht van uw kind.

Kosten behandeling:

Intakegesprek, voortgangsgesprek, eindgesprek met ouders: € 75,-- per uur

Adviesgesprek met leerkracht: € 75,-- per uur

Behandeling per sessie kind/jongere: € 75,-- per uur