Website in aanbouw

Onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren
op het gebied van:

Intelligentie
Rekenen, taal en begrijpend lezen
Motivatie
Faalangst
Sociale vaardigheden
Weerbaarheid
Concentratie
Executieve functies
Echtscheiding
Rouw
Spanningsklachten

Pedagogisch Buro Compane
Drs. José Kuijsters, orthopedagoog, mobiel: 06 20 882 982
Locaties in Leerbroek (bij Gorinchem) en Utrecht

deze website wordt in oktober 2016 gelanceerd